Centar Banka

Centar Banka - Hrvatska banka

  • Banka

CENTAR BANKA d.d.

Centar Banka
10 000 Zagreb, Amruševa 6
Tel.: +385 1/4803 444
Telefaks: +385 1/4803 441
Teleks: 21707
SWIFT: CBZG HR 2X
VBB 2382001
http://www.centarbanka.hr

Uprava

Fran Renko – predsjednik, Marko Brnić, Gordana Amančić

Nadzorni odbor

Dragutin Biondić – predsjednik, Igor Knežević, Gordana Zrinšćak, Dragutin Kalogjera, Milenko Umićević

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Heruc d.d. 41,23
2. PBZ d.d. (skrbnički račun) 8,20
3. Heruc Euroholding LTD 3,85

Revizor

Nexia revizija d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kun
UKUPNO IMOVINA 1.312.93
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.312.93
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 274.680
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 19.725
Dobit/gubitak tekuće godine 13.102

2. listopada 1992 godine osnovna Centar banka kao banka kćer Privredne banke Zagreb s osnivačkim kapitalom od 4,3 mil. DEM, od čega je 1,5 mil. DEM i uplaćeno

Misija Centar Banke: Trajno povećavanje vrijednosti dioničkog kapitala te uspostavljanje posebnih odnosa s klijentima gdje postoji obostran cilj maksimiziranja dobiti.

Vizija Centar Banke: Moderna, klijentima orijentirana, profitabilna banka.

Centar banka je banka univerzalnog tipa, čija je tržišna niša građani, te malo i srednje poduzetništvo, koje osim trgovačkih društava obuhvaća i obrtnike i slobodne profesije. Banka svojim klijentima trenutno može ponuditi gotovo sve proizvode i usluge koji se nude na financijskom tržištu:

Banka Centar Banka 15.9.2020

Centar Banka